Aqua Park Jugovo

aquapark-no-bg scaled

PRAVILNIK PONAŠANJA

Pravilnik o ponašanju posetilaca u kompleksu 
AQUA PARK JUGOVO, Goranska bb, Smederevo

I Uvodne odredbe


Član 1.

Ovim Pravilnikom o ponašanju posetilaca u kompleksu AQUA PARK JUGOVO (dalje: Pravilnik) uređuje se način rada kompleksa AQUA PARKA JUGOVO (dalje: kompleks), kao i pravila koja regulišu ponašanje posetilaca i održavanje reda, čistoće i bezbednosti u kompleksu u vreme njegovog rada. Pod kompleksom se podrazumevaju i prilazna mesta i spoljašnje uređenje parka. Pravila treba da obezbede posetiocima parka udobnost korišćenja usluga.

Član 2.

Svaki posetilac pri ulasku u kompleks je u obavezi da se upozna sa ovim Pravilnikom, kao i da poštuje njegove odredbe.

Član 3.

Kupovinom ulaznice posetilac prihvata Pravilnik i njegove odredbe i potvrđuje da je ovaj Pravilnik pročitao. Isto tako se obavezuje da će se pridržavati odredbi, smernica, upozorenja, zabrana i naređenja, koja su navedena u Pravilniku, kao i na info i ostalim tablama, koje se nalaze u kompleksu. Kupovinom ulaznice posetilac potvrđuje da je svestan posledica koje proizlaze iz kršenja bilo kojih pravila.

Član 4.

Posetioci moraju da izbegavaju sve radnje, koje narušavaju udobnost drugih posetilaca, ili koje narušavaju radne obaveze zaposlenih.

Član 5.

Odgovornost uprave za povrede, oštećenje imovine ili finansijski gubitak je limitirana u okviru zakonske regulative.

Član 6.

Sva aktuelna uputstva u kompleksu imaju prednost nad opštim propisima i uputstvima.

II Ulaz u prostor kompleksa

 

Član 7.

Ulaz je dozvoljen samo u radno vreme sa važećom ulaznicom ili sezonskom kartom, koju posetilac može da kupi na blagajni ili online.  Povraćaj novca za već kupljenu ulaznicu nije moguć.

Član 8.

Deci mlađoj od 12 godina ulaz je dozvoljen samo u pratnji osobe starije od 18 godina. Deci do 90 cm visine, ulazak je dozvoljen samo u pratnji odrasle osobe.

Kada su kapaciteti kompleksa popunjeni, uprava zadržava pravo da zabrani ulaz ostalim posetiocima.

 

Član 9.

Poslednja prodaja ulaznica na blagajnama Aqua parka Jugovo i ulaz u kompleks je mogući najkasnije jedan sat pre zatvaranja kompleksa.

Član 10.

Posetioci imaju mogućnost da parkiraju svoja vozila u za to predviđenom delu i na sopstveni rizik. Uprava Aqua parka Jugovo nije odgovorna za krađu vozila, eventualna oštećenja na vozilima posetilaca, niti za stvari koje su ostavljene u vozilima.

Član 11.

Iz bezbednosnih i sigurnosnih razloga, prilikom ulaska u kompleks, posetioci mogu biti zamoljeni od strane lica ovlašćenog za fizičko obezbeđenje Aqua parka Jugovo, da pokažu sadržaj svojih torbi. Ukoliko posetioci unose nedozvoljene artikle, obezbeđenje može zahtevati da se isti privremeno odlože.

 

III Zabrana ulaska u kompleks

 

Član 12.

Zabranu ulaska u kompleks mogu imati: osobe obolele od zaraznih bolesti (u slučaju nedoumice od posetioca može biti tražena potvrda od lekara), osobe sa otvorenim ranama, kožnim problemima (npr. ljuštenje kože, osipi, kožni paraziti), ili koje boluju od bilo kakvih bolesti koje mogu da ugroze zdravlje ostalih posetilaca, osobe sa temperaturom, kašljem, upalom vežnjače (konjuktivitis), osobe sa zaraznim bolestima ili bolestima koje izazivaju gađenje, kliconoše crevnih i drugih bolesti, osobe sa zavojima na telu kao i osobe koje su prljave, u prljavoj odeći ili vašljive. Zabranu ulaska imaju i osobe koje planiraju da koriste kompleks u komercijalne svrhe ili nestandardno korišćenje bez odobrenja osoblja Aqua parka Jugovo, osobe čija poseta bi mogla da poremeti red, bezbednost i čistoću kompleksa, osobe čije je ponašanje u suprotnosti sa moralnim i društvenim načelima.

Član 13.

Zabrana ulaza važi za osobe pod uticajem alkohola, droga ili drugih narkotičkih sredstava.

Član 14.

U kompleks je zabranjeno uvođenje životinja.

Član 15.

Iz bezbednosnih razloga ulaz je zabranjen osobama, koje se ne mogu samostalno kretati, oblačiti ili svlačiti bez pomoći druge osobe. Osobama sa fizičkim ili mentalnim smetnjama ulaz u kompleks je dozvoljen samo uz pratnju druge osobe.

Član 16.

Iz prostora kompleksa može biti udaljen, bez povraćaja novca za ulaznicu, posetilac koji se i nakon upozorenja ne pridržava odredbi ovog Pravilnika ili ne posluša uputstva osoblja kompleksa. U krajnjem slučaju, prema karakteru prekršaja, osoblje kompleksa može da zatraži intervenciju pripadnika službe bezbednosti ili nadležnih organa bezbednosti. Uprava Aqua parka Jugovo zadržava pravo da zabrani ulaz u kompleks nepoželjnim licima.

IV Informacije o radu kompleksa za posetioce

 

Član 17.

Preporučuje se da posetioci u kompleks ne unose vredne stvari i veću količinu novca. Uprava ne odgovora za krađu i nestanak stvari u okviru kompleksa.

Član 18.

Uprava ne odgovara za lične stvari izgubljene u kompleksu ili na atrakcijama.

 

Član 19.

U Aqua parku Jugovo se nalaze objekti u kojima se prodaje hrana i piće, te je u kompleksu dozvoljeno konzumiranje hrane i pića kupljenih isključivo u ovim objektima.

Član 20.

Svi posetioci moraju da brinu o čistoći kompleksa, poštuju pravila reciklaže i bacaju smeće na za to predviđenim mestima, da svojim postupcima i ponašanjem ne uznemiravaju ostale posetioce, da ne prave preteranu buku, da brinu za ličnu bezbednost i ne trče po mokrim površinama.

Član 21.

Uprava zadržava pravo da iz bezbednosnih razloga u slučaju lošeg vremena (kiše, oluje, jakog vetra, magle, smanjene vidljivosti) i iz tehničkih razloga koriguje vreme otvaranja i zatvaranja kompleksa, kao i pojedinih atrakcija. U ovim slučajevima, uprava nije u obavezi da posetiocima nadoknadi ulaznicu, niti na drugi način izvrši nadoknadu. Uprava zadržava i pravo da na osnovu sopstvene procene povremeno isključuje pojedine atrakcije, odnosno pusti u funkciju samo pojedine atrakcije.

Član 22.

U slučaju lošeg vremena, oluje ili jakog vetra posetioci su iz bezbednosnih razloga u obavezi da napuste bazene. Ako posetilac odluči pre vremena da napusti kompleks zbog lošeg vremena, uprava nije u obavezi da mu nadoknadi ulaznicu, niti na drugi način izvrši nadoknadu.

Član 23.

Svaki posetilac je u obavezi da nadoknadi gubitke i štete koje je izazvao, do kojih je došlo njegovom krivicom kako na opremi kompleksa, tako i na imovini ostalih lica.

 

Član 24.

Posetioci su u obavezi da se pridržavaju uputstava spasilaca i personala Aqua parka Jugovo. Ukoliko dođe do nesrećnog slučaja, nezgode ili nepravilnosti u radu u okviru kompleksa, posetioci su u obavezi da to odmah prijave spasiocima odnosno personalu Aqua parka Jugovo. Svako lažno prijavljivanje biće sankcionisano.

Član 25.

Svi posetioci su u obavezi pre ulaska u bazen ili atrakciju da upotrebe toalet, detaljno se umiju ispod tuša i prođu kroz higijensku barijeru.

Član 26.

Ukoliko posetioci koriste kremu za zaštitu od sunca, u roku od 30 minuta nakon nanošenja kreme, mole se da ne ulaze u bazen.

Član 27.

Posetioci kompleksa moraju koristiti sopstveni kupaći kostim koji mora da bude čist. Nudizam je zabranjen. Bebe i mala deca su u obavezi da koriste kupaći kostim ili pelene za kupanje.

Član 28.

Posetioci se mogu svlačiti i oblačiti samo na predviđenim mestima, u garderobama ili spoljašnjim svlačionicama.

Član 29.

Za prekomerno habanje kupaćih kostima usled čestog spuštanja niz tobogane uprava Aqua parka Jugovo ne snosi odgovornost.

Član 30.

Iz bezbednosnih razloga, nošenje naočara u bazenu, dozvoljeno je samo uz upotrebu vezica.

Član 31.

Neplivači se mogu kupati samo u određenim bazenima i na sopsvenu odgovornost.

Član 32.

Za upotrebu sportskih rekvizita i rekvizita za igru neophodna je dozvola dežurnog osoblja.

Član 33.

U dečiji bazen dozvoljen je ulaz samo deci do 140 cm. Ulaz odraslima u dečiji bazen je zabranjen ukoliko ne prate dete do 100 cm.

Član 34.

Sve tobogane i atrakcije, na koje posetilac ima dozvoljen pristup, koristi na sopstvenu odgovornost i rizik.

Član 35.

Na vodenim atrakcijama neophodna je povećana opreznost. Zabranjeno je uzajamno gnjuranje, bacanje drugih u vodu, skakanje u vodu.

Član 36.

Svaki posetilac je u obavezi da se pridržava uputstava za spuštanje na toboganima i ostalih obaveštenja i upozorenja, istaknutih u kompleksu. U slučaju nepoštovanja ograničenja i upozorenja, koje na određeni način ograničavaju upotrebu atrakcija u kompleksu, posetilac preuzima na sebe odgovornost za bilo kakve povrede ili druga oštećenja koja proizilaze iz rizičnog ponašanja. Osoba koja pod uticajem alkohola koristi atrakcije radi to na sopstveni rizik. U slučaju povreda dobijenih pod dejstvom alkohola uprava ne snosi odgovornost.

V U kompleksu je zabranjeno

 

Član 37.

U kompleksu je zabranjeno:

– Ponašati se na prostoru kupališta protivno ovom Pravilniku i pozitivnim propisima;

– Tražiti od zaposlenih u kompleksu usluge koje su u suprotnosti sa ovim Pravilnikom;

– Kupati se u odeći nepodobnoj za kupanje, donjem vešu ili drugim odevnim predmetima osim kupaćeg kostima. Deci svih uzrasta je ulaz u bazen iz higijenskih razloga dozvoljen samo u kupaćem kostimu.

– Ulaziti u prostore koji nisu namenjeni za javnost, u svlačionice i tuševe osoba suprotnog pola i u delove kompleksa, gde je označena zabrana ulaza iz bezbednosnih ili tehničkih razloga.

– Skakati u bazen mimo prostora za to namenjenih, trčati po stazama, skakati sa njih ili drugih rizičnih mesta.

– Izlaziti iz bazena mimo predviđenog i obeleženog prostora.

– Nositi u bazen peraje, maske za ronjenje i predmete koji nisu predviđeni za plivanje i kupanje.

– Iz bezbednosnih razloga zabranjeno je koristiti sve tobogane ako posetilac na sebi ima prstenje, sat, lančiće ili naočare, kao i ulaziti u bazen i na tobogane sa žvakaćom gumom.

– Galamiti, zviždati, praviti nepotrebnu buku, trčati, uzajamno se gnjurati i obarati druge osobe ili se na drugi način nedolično ponašati.

– Pljuvati na pod i u vodu, namerno prljati i zagađivati vodu, rasipati vodu, mokriti u bazen, bacati otpatke i zagađivati prostor kompleksa.

– Neopravdano tražiti pomoć, neovlašćeno upotrebljavati opremu za spasavanje i predmete prve pomoći, aparate za gašenje požara ili drugu opremu koja parku služi za vanredne situacije.

– Svojevoljno premeštati opremu i instalirani nameštaj, nanositi štetu, prljati, menjati ili uklanjati predmete ili oznake koji su postavljeni u kompleksu;

– Prati veš, umivati se sapunom ili koristiti sredstva za higijenu u bazenima ili izvan prostora određenog za ove namene.

– Iz higijenskih razloga zabranjeno je unošenje u kompleks hranu, piće, alkoholno piće, flaše i ručne frižidere. Izuzetak su flašice i teglice za bebe, kao i posebna hrana za dijabetičare. Molimo da ovakvu hranu donosite upakovanu u orginalnom pakovanju.

– Konzumirati hranu u prostorima bazena, ili drugim mestima, koja nisu za to namenjena.

– Iznositi posuđe i staklenu ambalažu iz prostora rezervisanog za konzumiranje hrane i pića u kompleksu.

– Iz bezbednosnih razloga zabranjeno je nositi sa sobom oštre predmete, predmete pod pritiskom, flaše svih vrsta ambalaže (staklene, PET boce, limenke i sl.), staklo i druge proizvode od stakla, narkotike i toksične materijale, i druge stvari koje se mogu razbiti i time izazvati povredu.

– Nositi ili upotrebiti oružje bilo koje vrste kao i eksplozivne zapaljive materijale.

– Fotografisati ili snimati posetioce ili grupe ljudi bez njihove saglasnosti.

– Koristiti muzičke instrumente, audio tehniku ili televiziju.

– Uznemiravati kupače, posetioce, spasioce i druge zaposlene u kompleksu i narušavati bezbednost kupača i posetilaca na bilo koji način;

– Koristiti pištaljke ili slične sprave i uređaje za davanje zvučnih signala, koje mogu remetiti rad spasilačke službe u kompleksu.

– Voziti bicikl, bicikl sa motorom, rolere, rolšue, skejtborde, trotinete, trokolica i slične sprave.

VI Ostale odredbe

 

Član 38.

Pravilnik o načinu korišćenja i pravila odnose se na opštu upotrebu opreme u kompleksu. Izuzeci mogu biti odobreni u specijalnim slučajevima, bez neophodnosti promene ovog pravilnika. Promenu može odobriti samo ovlašćena osoba.

Član 39.

Za fotografisanje i snimanje u okviru kompleksa u komercijalne svrhe i za štampu neophodna je obavezna dozvola nadležnih radnika Aqua Parka Jugovo. 

Rezervacije